Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Stalowej Woli

Aktualności

Dlaczego warto studiować w Stalowej Woli?

  • Nowoczesna baza naukowa
  • Prężny ośrodek przemysłowy
  • Wykwalifikowana kadra naukowa
  • Wsparcie dla zakładających firmy
  • Kształcenie praktyczne