MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie I stopnia)

Absolwenci kierunku uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

Specjalności:

 • inżynieria spawalnictwa,
 • inżynieria technologii specjalnych,
 • komputerowo wspomagane wytwarzanie,
 • pojazdy specjalne i specjalizowane.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn,
 • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, akredytacyjnych i atestacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, w biurach projektowych.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie I stopnia)

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, rachunkowości, zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, ekologii itp. Przed tak interdyscyplinarnie wykształconą kadrą inżyniersko-menedżerską rynek pracy stawia wymagania z zakresu zarządzania personelem, projektowania systemów produkcyjnych, przygotowania i organizacji produkcji, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, wdrażania systemów informatycznych.

Specjalności:

 • informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • systemy zarządzania jakością produkcji,
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi w odlewnictwie.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i usługowych,
 • w przedsiębiorstwach, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako specjalista z zakresu informatyki stosowanej, inżynierii oprogramowania systemów informacyjnych i metod integracji z Internetem.