Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli

Dzięki Wydziałowi Zamiejscowemu Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli zaoszczędzisz swój czas i pieniądze i zdobędziesz dyplom KUL-u.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce  i Europie Środkowowschodniej. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe. Uniwersytet współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów oraz gościnne wykłady.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli od 25 lat zapewnia najwyższej jakości kształcenie na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie (WZPiNoS). W roku akademickim 2018/2019 w Stalowej Woli prowadzone będą studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

KIERUNKI STUDIÓW

inżynieria materiałowa
(inżynierskie studia stacjonarne I stopnia)
inżynieria środowiska
(inżynierskie studia stacjonarne I i II stopnia)
Informacje

W ofercie Uniwersytetu są również studia podyplomowe.

KUL w Stalowej Woli to wysoki standard nauczania!

WZPiNoS KUL w Stalowej Woli to ośrodek akademicki posiadający szeroką bazę dydaktyczną i socjalną. Nowoczesne sale komputerowe, przestronne sale wykładowe, sala multimedialna umożliwiająca  prowadzenie  zajęć  na  odległość oraz najnowocześniejsze i dobrze wyposażone laboratoria. To wszystko gwarantuje  zdobywanie  wiedzy na  najwyższym poziomie.

Studenci mają możliwość zakwaterowania w dwóch akademikach oraz spożywania posiłków na stołówce (MensaQul). Do dyspozycji studentów jest również Biblioteka WZPiNoS, zlokalizowana w nowoczesnym budynku Biblioteki Międzyuczelnianej.

Studiuj na Katolickimn Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli

W ramach pomocy materialnej, student może obiegać się m.in. o:

  • stypendium socjalne, które może być dodatkowo zwiększone (wysokość stypendium w roku akademickim 2017/2018: od 200 do 600 zł + zwiększenie do 250 zł = 850 zł maksymalna wysokość stypendium),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (wysokość w roku akademicki 2017/2018: od 200 do 500 zł miesięcznie),
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów (wysokość w roku akademickim 2017/2018: od 500 do 800 zł miesięcznie),
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (wysokość w roku akademickim 2017/2018: jednorazowa wypłata w wysokości 15000 zł),
  • zapomogi,
  • dodatkowe stypendium motywacyjne ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli dla studentów kierunków: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – stypendium wynosi 300 zł/m-c, a na pierwszym roku otrzymują je wszyscy studenci niezależnie od wyników w nauce (szczegóły w zakładce „Stypendia”).
Aktywizujemy i liczymy na aktywność

Na Wydziale organizowane są sympozja i konferencje naukowe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w kołach naukowych i  Duszpasterstwie Akademickim „BASZTA”. Akademicki Związek Sportowy oferuje możliwość rozwijania talentów i umiejętności sportowych. O bogate życie studenckie troszczy się Samorząd Studencki „Pro Bono”, poprzez organizacje różnego rodzaju imprez. Do dyspozycji studentów jest również klub studencki.

Przy Wydziale Zamiejscowym funkcjonują Akademickie Biura Porad Prawnych, oferujące bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Studenci mają możliwość wyjazdu na część studiów do innych krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS lub MOST umożliwiający z kolei wymianę studentów na terenie kraju.

Lokalizacja i dane teleadresowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 6A
37-450 Stalowa Wola
pedagogika stacjonarna
tel. 15 642 25 62
prawo
praca socjalna
tel. 15 642 74 38
inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska
socjologia
tel. 15 642 25 63

fax 15 842 49 51
pedagogika niestacjonarna
tel. 15 642 25 58