W dniach 8-11 grudnia br. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli współorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Enhancing Professional Knowledge on Preventing Undue Influence and Cults” („Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym”). Partnerem konferencji był amerykański podmiot International Cultic Studies Association z siedzibą na Florydzie. O randze wydarzenia świadczyły nie tylko światowa ranga współorganizatora, ale i fakt, że uczestniczyli w nim goście z kilkunastu państw, tj. Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Finlandii, Danii, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski. Nie wszyscy w roli prelegentów. Na konferencję złożyły się piątkowe warsztaty oraz sobotnio-niedzielne sesje panelowe. Z powodu ogromnego zainteresowania konferencją dodany został dzień „zerowy” w czwartek 8 grudnia, w którym wystąpili prelegenci krajowi, głównie reprezentujący WZPiNoS KUL w Stalowej  Woli.

W piątek obrady otworzyła prof. Carmen Almendros, prodziekan z Universidad Autónoma de Madrid w Hiszpanii; zabrali też głos m.in. Cristina Caparesi z Włoch, która niedawno weszła w skład tamtejszego zespołu rządowego ds. terroryzmu, David Clark, reprezentujący Europejską organizację FECRIS przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, jak też Takashi Yamaguchi, prawnik z tokijskiego Link Law Office (Japonia).

Polskojęzyczna strona konferencji

Anglojęzyczna strona konferencji