Obowiązki prowadzenia spraw
związanych z pomocą materialną
dla studentów pełni
Dział Kształcenia
Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Dział Kształcenia
ul. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

GODZINY PRZYJĘĆ

poniedziałek – piątek
07:00 –  11:00, 11:30 – 15:00

 pokoje
A302 – A307

RODZAJ ŚWIADCZENIA
OGÓLNE INFORMACJE STAWKA MIESIĘCZNA
(październik-czerwiec)

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

W roku akademickim 2018/2019 dochód stanowiący podstawę naliczania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł, natomiast stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 668,20 zł.

 BIEŻĄCE INFORMACJE
(strona dot. pomocy materialnej dla studentów)

 • 300,00 zł (próg dochodowości: 900,01 zł – 1051,70 zł)
 • 450,00 zł (próg dochodowości: 668,21 zł – 900,00 zł)
 • 650,00 zł (próg dochodowości: 300,01 – 668,20 zł)
 • 800,00 zł (próg dochodowości: 0,00 zł – 300,00 zł)

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

 • 750,00 zł (stypendium socjalne 650,00 zł + 100,00 zł dodatek na zakwaterowanie) – próg dochodowości: 0,00 – 300,00 zł
 • 900,00 zł (stypendium socjalne 800,00 zł + 100,00 zł dodatek na zakwaterowanie) – próg dochodowości: 301,01 – 668,20 zł
STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 REGULAMIN I WNIOSKI
DOT. STYPENDIUM

 • 850,00 zł
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 BIEŻĄCE INFORMACJE
(strona dot. pomocy materialnej dla studentów)

Stopnie niepełnosprawności:

 • lekki – 350,00 zł
 • umiarkowany – 550,00 zł
 • znaczny – 700,00 zł
ZAPOMOGA  BIEŻĄCE INFORMACJE
(strona dot. pomocy materialnej dla studentów)
 • Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo i w odniesieniu do przypadku indywidualnego na posiedzeniu komisji stypendialnej.