Nauczyciel –  wychowawca w centrum uwagi pracowników naukowych

22 czerwca 2016 r. w Stalowej Woli odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona definiowaniu, opisywaniu i analizowaniu współczesnej roli nauczyciela w kontekście historii oświaty na przestrzeni wieków. Organizatorem spotkania była Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli oraz Koło Doktorantów KUL ARS EDUCANDI. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Stalowej Woli.

Zespół pracowników naukowych z Krakowa, Tarnowa, Lublina, Rzeszowa podjął szereg zagadnień zmierzających do określenia przyszłej roli nauczyciela, a tym samym przygotowania uczniów do przyszłości globalnej XXI wieku. Punktem wyjścia do tego rodzaju analizy stały się aspekty historyczne i konkretne postaci, które miały ogromne zasługi dla rozwoju oświaty.

Mówiła o tym prof. nazw. dr hab. Jolanta Kamińska – Kwak z Uniwersytetu Rzeszowskiego, omawiając postać doktora Edwarda Horwatha – nauczyciela, wychowawcę i urzędnika administracji szkolnej w latach autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej. Z kolei tematy prawnych uwarunkowań pracy nauczycieli szkół ludowych w Galicji i roli uroczystości państwowych w okresie II Rzeczypospolitej podjęli kolejno prof. dr hab. Roman Pelczar z WZPiNoS KUL i dr hab. Andrzej Niedojadło z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Siła pozycji i autorytetów nauczycieli w okresie przedwojennym była ogromna. Zasadna zatem była analiza, czy obecny system edukacji stawia odpowiednie wymagania pedagogom, czy ich wspiera. Jest to szczególnie ważne wobec wyzwań edukacyjnych przed jakimi dzisiaj stoi oświata.

O poszukiwaniu ideałów wychowawczych i roli wychowawcy w zderzeniu z kryzysem wartości mówili ks. prof. dr hab. Józef Stala i prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Osewska z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sesję plenarną zakończyły panele dyskusyjne wokół tematów  określających, w jakim zakresie nauczyciel jest odpowiedzialny za los i jakość życia współczesnego społeczeństwa w kontekście narodowym i globalnym.