Od 1 sierpnia br. na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli trwa rekrutacja uzupełniająca i rejestracja elektroniczna na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia, inżynierskie) w specjalnościach:
  • komputerowo wspomagane wytwarzanie
  • inżynieria spawalnictwa
  • inżynieria  technologii specjalnych
  • pojazdy specjalne i specjalizowane

 • zarządzanie i inżyniera produkcji (studia I stopnia, inżynierskie) w specjalnościach:
  • informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • systemy zarządzania jakością produkcji
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi w odlewnictwie

Absolwenci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza otrzymują tytuł inżyniera, uprawniający ich do wykonywania zawodu. Studia na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli umożliwia przyszłym studentom do skorzystania z szerokiej gamy stypendiów (dla najlepszych studentów, socjalnego, dla niepełnosprawnych, motywacyjnego Prezydenta Stalowej Woli w wysokości od 300 do 450 zł miesięcznie, a także stypendiów dla najlepszych studentów fundowanych przez lokalne firmy).

SERWIS REKRUTACYJNY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
————————————-
tel. 15 844 89 12
e-mail: rk@prz.edu.pl