10 kwietnia rozpoczął się nabór na studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (nabór elektroniczny i stacjonarny).

W roku akademickim 2018/2019 WZPiNoS KUL w Stalowej Woli prezentuje następującą ofertę dydaktyczną:

Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymują tytuły zawodowe licencjata, magistra a także tytuł inżyniera, uprawniające ich do wykonywania zawodu. Studia na KUL w Stalowej Woli umożliwiają przyszłym studentom do skorzystania z szerokiej gamy stypendiów (dla najlepszych studentów, socjalnego, dla niepełnosprawnych, motywacyjnego Prezydenta Stalowej Woli dla kierunków inżynieryjnych w wysokości od 300 do 450 zł miesięcznie, a także stypendiów dla najlepszych studentów fundowanych przez lokalne firmy).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
————————————–
Biuro Rekrutacji KUL
tel. +48 81 445 41 37 oraz +48 81 445 42 16
fax +48 81 445 41 93
e-mail: rekrutacja@kul.pl