Każdy student stacjonarnych kierunków inżynieryjnych w Stalowej Woli
otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 300 zł
ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli.
———————–
Żadne inne polskie miasto nie oferuje tego typu finansowego wsparcia!

Stypendium motywacyjne otrzymują studenci kierunków: Inżynieria środowiska (KUL), Inżynieria materiałowa (KUL), Zarządzanie i inżynieria produkcji (PRz), Mechanika i budowa maszyn (PRz) na pierwszym roku niezależenie od osiąganych wyników w nauce.

Na drugim i kolejnych latach studiów, stypendium motywacyjne 300 zł otrzymuje każdy, kto osiągnie średnią ocen 3,5 lub otrzymuje 400 zł/m-c, gdy średnia jego ocen wyniesie 4,1.

Suma wszystkich stypendiów przewidzianych dla studentów studiujących w Stalowej Woli techniczne kierunki kształcenia może sięgać 1500 zł.

KONTAKT I INFORMACJE

Wydział Edukacji i Zdrowia
Urząd Miasta Stalowej Woli

ul. Wolności 9, pokój nr 12
37-450 Stalowa Wola
tel.  15 643 34 77