Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza uruchomiła w Stalowej Woli nowy Wydział Mechaniczno–Technologiczny, który zastąpił dotychczasowy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny. To historyczny moment nie tylko dla samej Uczelni, ale również dla Miasta, bo oznacza to stabilność i perspektywy dalszego rozwoju.

Zapewniały o tym władze uczelni podczas I spotkania nowej Rady Programowej na czele z Rektorem prof. Tadeuszem Markowskim, dziekanem WM-T prof. Aleksandrem Mazurkowem, prodziekanem ds. kształcenia dr Andrzejem Chmielowcem.

Celem powołania Rady Programowej WM-T jest dostosowanie programów nauczania i profilu kształcenia studentów do lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców działających w regionie.

Podczas obrad władze Uczelni zaznaczyły bardzo dobrze układającą się współpracę z Miastem, doceniając jednocześnie wspaniały obiekt dydaktyczny z nowoczesnym zapleczem laboratoryjno–naukowym. Ważny jest również stały kontakt z firmami działającymi na terenie Miasta, by odpowiednio do potrzeb rynku dobierać formy kształcenia, dając tym samym możliwość pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów. Dziekan WM-T, opierając się na danych z ZUS poinformował, że nawet 85 % absolwentów kończących w Stalowej Woli Politechnikę Rzeszowska znajduje pracę w przemyśle miejskim. Dlatego tak ważne jest rozwijanie zainteresowań technicznych i informatycznych już na poziomie szkół gimnazjalnych i średnich, co podkreślał prodziekan ds. kształcenia.

Ważną zachętą do studiowania na Wydziale Mechaniczno–Technologicznym jest stypendium Prezydenta Miasta Stalowej Woli w wysokości 300 zł.

Jak wygląda studiowanie na nowym Wydziale, będzie można się przekonać podczas Dni Otwartych 30 marca br. Wydział Mechaniczno-Technologiczny swoją działalność oficjalnie rozpocznie 1 października 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z I obrad Rady Programowej utworzonej przy Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.