Wydział Mechaniczno-Technologiczny
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

KIERUNKI STUDIÓW

Mechanika i budowa maszyn
(studia inżynierskie I stopnia)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
(studia inżynierskie I stopnia)
stacjonarne i niestacjonarne stacjonarne i niestacjonarne

SPECJALNOŚCI

 • inżynieria spawalnictwa
 • inżynieria technologii specjalnych
 • komputerowo wspomagane wytwarzanie
 • pojazdy specjalne i specjalizowane

SPECJALNOŚCI

 • informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • systemy zarządzania jakością produkcji
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi w odlewnictwie
Opinie pracodawców

„Bardzo cenimy sobie wysoki poziom wykształcenia absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy stanowią część naszej kadry. Wyrazem uznania dla najlepszych studentów kierunków mechanicznych w Stalowej Woli są między innymi fundowane przez naszą firmę stypendia. Wysoka jakość kształcenia jest w głównej mierze zasługą kadry naukowo dydaktycznej, której kompetencje mamy okazję poznawać podczas realizowanych wspólnie prac badawczo-rozwojowych”.LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o.

„Na bazie naszych doświadczeń współpracy ze studentami Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej odbywającymi praktyki i staże w naszej firmie, rekomendujemy tą uczelnię osobom pragnącym związać swoją zawodową przyszłość z przemysłem maszynowym. Wszystkie osoby, które odbywały dotąd praktyki w MIŚCIE, spełniły nasze oczekiwania pod kątem merytorycznego przygotowania do pracy. Możemy z pełną świadomością stwierdzić, że było nam miło, dzielić się swoim doświadczeniem z osobami tak chętnymi do pracy, otwartymi na nowe pomysły i kreatywnymi”. – Krzysztof Kapusta, MISTA Sp. z o.o.

Studiuj na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli
STYPENDIA:

 • stypendium Prezydenta Stalowej Woli w wysokości od 300 do 450 zł miesięcznie,
 • stypendium socjalne do 800 zł miesięcznie,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów do 850 zł miesięcznie,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych do 700 zł miesięcznie,
 • dla najlepszych studentów stypendia motywacyjne fundowane przez lokalne firmy

KSZTAŁCENIE:

 • kierunki bardzo cenione przez stalowowolskie zakłady,
 • tytuł inżyniera Politechniki Rzeszowskiej z prawem wykonywania zawodu,
 • możliwość odbycia płatnych staży i praktyk w lokalnych firmach, która często owocuje zdobyciem zatrudnienia

INFRASTRUKTURA:

 • nowoczesny budynek,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • zajęcia w Stalowej Woli w trybie jednozmianowym 
Opinie studentów i absolwentów

„Studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli to bardzo dobry wybór. Jest to nowoczesna uczelnia, która dzięki doświadczonej i kompetentnej kadrze naukowej zapewnia wysoki poziom kształcenia. Kierunki studiów są dostosowane do obecnych potrzeb rynku pracy. Dodatkowym atutem są również liczne stypendia oferowane studentom”. – Ewelina, studentka III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, studiów stacjonarnych

– „Jestem dumna, że mogę należeć do grona studentów Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Tu zdobywam rzetelną wiedzę i kwalifikacje konieczne dziś na rynku pracy. Sąsiedztwo licznych zakładów przemysłowych dało mi możliwość odbycia ciekawych praktyk studenckich, a w przyszłości liczę także na zdobycie zatrudnienia”. – Agnieszka, studentka III roku Mechaniki i Budowy Maszyn, studiów stacjonarnych

– „Politechnikę Rzeszowską polecam ze względu na wysoki poziom nauczania, przyjazną dla studentów atmosferę, a także wysokie stypendia. Podczas studiów miałam okazję poznać niesamowitych wykładowców, którzy przekazali mi porcję solidnej teoretycznej i praktycznej wiedzy, a także zyskałam grupę przyjaciół i nabrałam pewności siebie. Dzięki praktykom i stażom studenckim zdobyłam swoje pierwsze doświadczenie, co pozwoliło mi na zdobycie zatrudnienia. Z całą pewnością jestem w stanie polecić każdemu przyszłemu studentowi wybór studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli”. – Beata, absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn, studiów stacjonarnych

– „Na uzupełnienie wykształcenia zdecydowałem się 11 lat po ukończeniu szkoły średniej. Pomimo, że prowadzę własną działalność gospodarczą, zdobycie tytułu inżyniera stało się niezbędne do właściwego zarządzania firmą oraz dalszego rozwoju. Otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli umożliwiło mi podjęcie studiów w miejscu zamieszkania na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Uważam, że była to dobra decyzja, ponieważ wykładowcy są przystępni, a uczelnia dobrze wyposażona i zorganizowana. Polecam wszystkim maturzystom”. – Damian, student III roku Mechaniki i Budowy Maszyn, studiów niestacjonarnych

Lokalizacja i dane teleadresowe

Wydział Mechaniczno-Technologiczny
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4

37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 89 12
e-mail: rk@prz.edu.pl