O uczelni

Istniejemy od 1997 roku i wykształciliśmy już ponad 10 tys. absolwentów. Posiadamy profesjonalną kadrę naukową. Kształcimy na kierunkach Administracja i Pedagogika na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz na 20 kierunkach studiów podyplomowych. Prowadzimy bogatą międzynarodową współpracę naukową m.in. z najlepszym Instytutem Pedagogicznym na Ukrainie. Filię w Stalowej Woli otworzyliśmy za sprawą mieszkańca Stalowej Woli który przejął prawa założycielskie Wyższej Szkoły Administracji.

KIERUNKI:

  • Pedagogika I stopnia

– pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

  • Pedagogika II stopnia

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

– pedagogika resocjalizacyjna ze wsparciem rodziny

– terapia zajęciowa z arteterapią

– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie 5-letnie
  • Administracja I stopnia

– administracja publiczna

– administracja bezpieczeństwa

  • Administracja II stopnia

– administracja publiczna

– administracja bezpieczeństwa

Studia podyplomowe:

1. Administracja publiczna

2. Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

3. Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

4. Autyzm. Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

7. Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

8. Gerontologia z elementami geriatrii

9. Matematycznie uzdolnione dzieci diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

10. Organizacja i zarządzanie w oświacie

11. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagog szkolny

13. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

14. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

15. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

16. Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

17. Terapia pedagogiczna i rewalidacja

18. Terapia zajęciowa i arteterapia

19. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

20. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Link do strony internetowej: https://www.wsa.stalowa-wola.pl/

Rekrutacja online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2OY56kYWuQCjKeyFnMnsJy7RcaAotbNa-HJeNa82SGxNGEg/viewform